Priser

Hvad koster det at være medlem af SMil København?

Kontingentsatsen er baseret på 3 måneders medlemskab, som er det, vi anbefaler ved indmeldelse. Når du fornyer medlemskabet, kan du vælge at betale for et år og derved opnå stor rabat. Eller du kan vælge variabelt kontingent, som er baseret på et lavere årligt kontingent suppleret med betaling, hver gang du besøger lokalerne. En god mulighed, hvis du af forskellige årsager kun kan besøge lokalerne få gange årligt.

Kontingentet er desuden baseret på at medlemspost sendes elektronisk.

Kontingentsatser 
Indmeldelsesgebyr 120 kr.
Derudover skal du være opmærksom på, at allerede ved indmeldelsen vil din kontingentperiode blive reguleret i forhold til vores faste skæringsdatoer. Det betyder, at beløbet første gang kan justeres op til 4 md eller ned til 2 md, afhængig af din indmeldelsesdato.
Skæringsdatoerne er 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december.
3 mdr
Fast kontingent
395 kr
12 mdr
Fast kontingent
1190 kr
12 mdr
Variabelt kontingent
500 kr
65 kr betales i baren ved hvert besøg i lokalerne

Hvad koster det at komme i SMil København?

Medlemsaften:

For medlemmer af SMil og samarbejdsforeninger samt personlige gæster.

 • Fuldtidsmedlemmer af SMil samt samarbejdsforeninger: Gratis
 • Personlige gæster som ikke er medlem af SMil eller en samarbejdsforening: 65 kr.
 • Medlemmer med variabelt kontingent: 65 kr.*

Gruppe arrangement:

For medlemmer af en lukket interessegruppe samt personlige gæster. Gæster skal være medlem af SMil eller en samarbejdsforening.

 • Fuldtidsmedlemmer af SMil eller en samarbejdsforening: Gratis
 • Personlige gæster som ikke er medlem af SMil eller en samarbejdsforening: Ingen adgang
 • Medlemmer med variabelt kontingent: 65 kr.*

Internt arrangement:

For medlemmer af SMil eller en samarbejdsforening samt personlige gæster.

 • Fuldtidsmedlemmer af SMil eller en samarbejdsforening: Gratis
 • Personlige gæster som ikke er medlem af SMil eller en samarbejdsforening: 65 kr.
 • Medlemmer med variabelt kontingent: 65 kr.*

Åbent arrangement:

Gæster uden tilknytning til SMil kan tilmelde sig, også uden det kræver personlig invitation.

 • Fuldtidsmedlemmer af SMil samt samarbejdsforeninger: Gratis
 • Gæster som ikke er medlem af SMil eller en samarbejdsforening: 80 kr.
 • Medlemmer med variabelt kontingent: 65 kr.*

Arbejdsarrangement:

Gæster uden tilknytning til SMil kan deltage, såfremt det skønnes nødvendigt for at løse opgaven.

 • Fuldtidsmedlemmer af SMil samt samarbejdsforeninger: Gratis
 • Gæster som ikke er medlem af SMil eller en samarbejdsforening: Gratis
 • Medlemmer med variabelt kontingent: Gratis

SMils fødselsdag:

Medlemmer på variabelt kontingent kommer denne dag ind på lige vilkår med fuldtidsmedlemmer.

*) For samarbejdsforeninger betaler variable medlemmer samme pris som i deres egen forening