MasterGames

MasterGames er en lukket interessegruppe for Dominante Herrer. Gruppens primære formål er at skabe et forum for gensidig inspiration, udveksling af erfaringer. På Mastergames events kan gruppens medlemmer invitere deres underkastede med.

På gruppens lukkede events vil der ofte være en høj grad af interaktion deltagerne imellem, hvorfor der kræves derfor stor gensidig tillid mellem Herrerne. Normalt vil medlemskab af gruppen være baseret på invitation og medlemskab af gruppen vil derfor kun blive tilbudt såfremt ansøgeren er kendt af flere af gruppens medlemmer og disse vil indestå for ansøgeren.

Gruppen arrangerer forskellige events hvor D/s er i højsædet, og alle forventes at deltage aktivt.

Gruppen vil jævnligt afholde åbne D/s-aftener med fastlagt dresscode og fælles husorden. På disse arrangementer er alle Dominante Herrer og deres submissive velkomne, der kan dog være begrænsning i antallet af deltagere.

Mastergames har desuden andre aktiviteter så som HerreLoungen der er et mødested for Dominante mænd til hvor vi snakker om de emner der optager os og deler erfaringer. I HerreLoungen er de underkastede ikke normalt deltagere, men kan i særlige tilfælde være inviteret til det enkelte arrangement.