Copenhagen Ageplay

Om Copenhagen Ageplay
Da ageplay bliver mere og mere udbredt, ønsker vi at skabe en gruppe, hvor alle med denne interesse kan mødes og dele deres tanker og erfaringer. Du kan være erfaren eller ny indenfor området. Alle er velkomne så længe du er medlem af SMIL eller gæst til et medlem.
Vi er en ny lukket interessegruppe i SMIL København. Selvom vi er en lukket gruppe, vil vi dog i årets løb holde åbne arrangementer, hvor ikke medlemmer også er velkomne.
Alle i gruppen skal som minimum være 18 år og vi har ingen tolerance for materiale der involverer mindreårige.

Hvad er ageplay?
Ageplay er en form for rollespil mellem samtykkende voksne. Derfor har ageplay ingenting med børn at gøre. Der er også ageplayers, der har følelsen af regression under legen.
Ageplay kan både være seksuelt eller non-seksuelt. Dette afhænger af, hvad man indbyrdes bliver enige om.
Der findes ligeså mange måder at praktisere ageplay på, som der findes ageplayers og man kan portrættere alle aldersgrupper.

Hvis du er interesseret, er du velkommen til at henvende dig på vores mail.

Se adressen på kontaktsiden under interessegrupper.