Husorden for SMil København

SMil er en forening uden ansatte, husk derfor, at alt arbejde bliver udført af frivillige. Derudover forventes det, at du kender til alle reglerne i husordenen. Herudover skal du vide:

 • At det forventes, at du kender til alle reglerne i husordenen.
 • At nytilkomne skal have modtaget intro, før der kan opnås medlemskab dette gælder også tidligere medlemmer efter mere end 2 års fravær.
 • At du overholder foreningens diskretionsregler, der er til således at vi alle kan færdes trygt i foreningen, såvel som det omgivende samfund.
 • At det forventes, at du tager hensyn til vores naboer, når du færdes uden for vores lokaler.
 • At al adgang til forening generelt sker gennem hoveddøren, og du uden opfordring fremviser medlemskort ved ankomst til lokalerne.
 • At fotografering som udgangspunkt aldrig er tilladt. Kameraer medbragt i foreningen, skal opbevares tildækkede i fx en jakkelomme eller taske. Dette gælder også kameralinser i mobiltelefoner o.a. elektronisk udstyr.
  *Bemærk at der i en gruppe eller under et arrangement kan gælde særlige regler for brug af kamera. Dette skal dog altid forinden være kommunikeret tydeligt ud til samtlige deltagere via invitationen samt de steder arrangementet eventuelt er slået op.
 • At mobiltelefoner undtagen ved brugen i næste afsnit skal være lydløse og ikkesynlige i lokalerne, fx opbevaret i en jakkelomme eller taske. Er det nødvendigt at tage en telefon, sms’e eller ringe ud, skal det ske udenfor.
 • At mobiltelefon og andet elektronisk udstyr ved arrangementer i foreningens lokaler kan benyttes med kun kameradelen tildækket som afspiller af fx. musik, film og præsentationer. Ovennævnte brug skal anmeldes hos den lokaleansvarlige, der sikrer enhedens kameralinser er tildækket.
 • At spisning af hensyn til de øvrige medlemmer kun må foregå ude i køkkenet, med mindre det er en del af et arrangement.
 • At du skal rydde op efter dig selv (tomme flasker, stearinklatter, brugt service og ting efterladt i køleskabet).
 • At sprit og klude til aftørring af legetøj og møbler findes i lokalerne og skal anvendes, når du har brugt foreningens legeredskaber.
 • At det påhviler enhver at rette sig efter den lokaleansvarliges henstillinger og påbud, herunder at forlade lokalerne på forlangende.
 • At uanset om det er aftalt parterne imellem, er CIRKUS vores officielle stopord, som alle skal respektere, når der leges i SMil Kbh. Respekteres det ikke, har ethvert medlem ret til at gribe ind.
 • At foreningen ikke er et værtshus.
 • At tilnærmelser ikke må udarte sig til at være påtrængende, og ingen skal have anledning til at føle sig belejret. ”Et Nej er et Nej”!
 • At ingen uden forudgående accept med ord eller handlinger blander sig i andres seksuelle udfoldelser, hvad enten disse finder sted ”åbent” eller ”lukket”.
 • At det er i orden at kigge på alt, der foregår i åbent rum, men der er forskel på at kigge og at ”glo”.
 • At du ikke har ret til at åbne døren til et lukket rum, medmindre du har en klar aftale herom.
 • At du, hvis du observerer noget der synes at gå for vidt, henvender dig til den lokaleansvarlige.
 • At leg med afføring, af praktiske årsager, ikke er tilladt i lokalerne.
 • At man må være gæst i lokalerne max. 3 gange. Man kan ikke være gæst i lokalerne førend to år efter endt medlemskab.
 • At al form for rygning jvf. rygeloven sker i vores rygerum. Dette gælder også, når rygning sker under leg.
 • At der på en medlemsaften IKKE er adgang til de nye lokaler uden først at have vist medlemskort i Baren i Hovedbygningen.

Er du i tvivl om noget, spørg i baren. Barpersonalet har, hvis intet andet er aftalt, ansvaret for lokalerne.

 

Godkendt af Bestyrelsen for SMil København d. 17. december, 2019