Copenhagen FemDom Society

Copenhagen FemDom Society er en lukket interessegruppe, hvor Dominaer kan mødes, udveksle erfaringer og sparre med hinanden. Vi tilbyder et miljø, hvor både nye, uerfarne og rutinerede Dominaer kan føle sig trygge og få svar på evt. spørgsmål (der er ingen dumme spørgsmål!). Det er ligeledes en mulighed for at lege i foreningens lokaler på aftener hvor der kun er Dominaer og slaver tilstede.

Vi har tre forskellige slags gruppemøder:
– Et med oplæg/workshop, foredrag eller lignende
– Et med fokus på Ds/servicering/worship – her stiller vi materialer til rådighed til at få f.eks. pedicure/manicure/massage af slaven.
– Og FemDom cafe – her kan single slaver også deltage. Der er fri leg/snak/hygge på programmet.

De Dominaer, der kommer til gruppemøderne, har indflydelse på fremtidige temaer, fester, oplæg, workshops og arrangementer. Alle har derfor mulighed for at give deres eget præg på gruppen og komme med gode ideer og forslag.

Single slaver kan kun deltage til FemDom cafe, de andre gruppemøder er som udgangspunkt forbeholdt Dominaerne og deres slaver/sub’er. Der kan dog være visse undtagelser f.eks. oplæg/foredrag, hvor det giver mening at single-slaver også kan deltage.

Vi er en lukket interessegruppe og man kan kun optages i gruppen efter et personligt møde med tovholderne.

Vi forbeholder os retten til at afvise folk, uden begrundelse, hvis gruppen er fyldt eller vi vurderer at man ikke passer ind i gruppens dynamik/sammensætning.

Hvis du er interesseret, er du velkommen til at henvende dig på vores mail. Se adressen på kontaktsiden under interessegrupper.