Håndtering af covid-19 i SMil København

Det er vigtigt at medlemmerne trygt kan komme i vores forening, vi gør derfor hvad vi kan for at forebygge smittespredning. Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer med bl.a. begrænset antal personer i lokalerne, afstandsmarkeringer, håndsprit tilgængeligt for alle, tjek af coronapas og corona vagter på alle medlemsaftener, der hjælper med afspritning og at max antallet overholdes mm. 

Smitteopsporing

Der er ikke krav om tilmelding til medlemsaftenerne, men for at vi kan holde styr på hvem der er i lokalerne og dermed har mulighed for at informere medlemmerne, hvis der har været risiko for smitte i foreningen, så opfordrer vi kraftigt til at ALLE medlemmer enten skriver sig på deltagersedlerne i baren (medlemsnr og kaldenavn) eller sender en mail til smitteopsporing@smilkbh.dk, med info om hvilken dag man har været/kommer i foreningen og medlemsnr + kaldenavn. Oplysningen vil udelukkende blive brugt til, at der kan sendes en mail ud til de der har været tilstede i foreningen, hvis vi efterfølgende bliver gjort bekendt med at et medlem er testet positiv for covid-19 efter vedkommende har besøgt foreningen. Kartoteksføreren gemmer kun oplysningerne i 14 dage, herefter bliver sedlerne/mails’ene slettet/destrueret. Det er altså en ekstra sikkerhed for alle medlemmerne. Hvis du ikke står på listen, vil du ikke blive informeret ved evt smitterisiko.

FAQ’en nedenunder er udarbejdet udfra Sundhedsstyrrelsens anbefalinger og vil løbende blive opdateret, men vi tager forbehold for at anbefalingerne kan være ændret i mellemtiden.

OBS:

Hvis du får symptomer på Covid-19 eller testes positiv for Covid-19, må du ikke komme i foreningen, før du har været symptomfri i mindst 2 dage. Symptomer på Covid-19 er typisk: tør hoste, feber, vejrtrækningsbesvær, træthed, ondt i halsen,muskelsmerter og/eller tab af smags- og lugtesans. Er du testet positiv, men har ikke haft nogen symptomer, kan du komme i foreningen efter 7 dage fra test-tidspunktet.

Corona-FAQ:

Skal der tjekkes Coronapas i foreningen? 

 • JA. Foreningen er ansvarlig for at kontrollere coronapas OG billedlegitimation som kørekort eller pas eller andet udstedet offentlig dokumentation. Medlemskortet er ikke nok som legitimation sammen med sit coronapas.
  Det er lovpligtigt at alle deltagere i vores arrangementer skal have et gyldigt Coronapas.
  Foreningen har valgt at alle personer der benytter vores lokaler skal tjekkes for gyldigt Coronapas ved ankomst til foreningen. 

Skal der bæres mundbind i foreningen? 

 • NEJ. Der skal ikke længere bæres mundbind i foreningen.

Hvornår lukkes der for udskænkning i baren på en medlemsaften? 

 • Baren må fremover holde åbent til kl. 24.00. Det er dog op til barvagterne på den specifikke aften om de ønsker at lukke baren tidligere. Som regel er baren åben til ca. 22.00-23.00.

Hvis jeg bliver testet positiv med covid-19 efter besøg i foreningen, hvad gør jeg så? 

 • Har du deltaget i en medlemsaften eller et interessegruppe-arrangement, bedes du sende en e-mail til kartoteksføreren (smitteopsporing@smilkbh.dk) med info om at du er testet positiv for Covid-19 og hvornår du har været i foreningen. Skriv i emnefeltet ”positiv corona/covid-19test”. Hvis du har symptomer skal du have været helt uden symptomer i mindst 2 dage, før du må komme i foreningen igen. Hvis du er testet positiv uden at have symptomer må du komme i foreningen igen 7 dage efter du er test tidspunktet. 

Hvornår skal jeg give besked hvis jeg bliver syg efter at have været i foreningen?  

 • Kun hvis du har en positiv Covid-19 test. Covid-19 kan smitte i op til 48 timer før der opstår symptomer. Har du været i foreningen indenfor 2 dage før dine symptomerne startede, bedes du informere os (se ovenstående). Hvis du er testet positiv uden at have symptomer, er det 48 timer før du er testet.  

Hvad gør jeg hvis jeg har symptomer og er testet, men stadig afventer svar på min test? 

 • Vi anbefaler at du kontakter os hurtigst muligt når du har svar på testen, hvis den er positiv på smitteopsporing@smilkbh.dk. 

Hvad gør jeg hvis jeg har symptomer på covid-19, men ikke er testet og heller ikke ønsker at blive testet? 

 • Du må ikke komme i foreningen før du har været helt rask i mindst 2 dage. 

Videregiver I mine informationer til sundhedsmyndighederne/coronaopsporing? 

 • NEJ. Vi bruger udelukkende oplysningen til at informere de andre medlemmer, om at der er risiko for smitte. Kartoteksføreren er den eneste der har adgang til dine data og de slettes efter 14 dage. 

Fortæller I at det er mig der er testet positiv? 

 • NEJ. Der vil blot blive informeret om at ”et medlem” er testet positiv og har været i foreningen på pågældende dag/dage.  

Hvordan får jeg besked, hvis der har været et medlem i lokalerne, som efterfølgende bliver testet positiv for covid-19? 

 • Hvis du har skrevet dit medlemsnr + kaldenavn på listen i foreningen eller sendt det på mail til smitteopsporing@smilkbh.dk, vil du modtage en e-mail med informationen. Hvis du ikke har registreret dig, vil du ikke blive informeret. 

Hvis jeg har en personlig gæst med i foreningen, skal gæsten så også registrere sig? 

 • Gæsten vælger selv om vedkommende vil registrere sig med en e-mail-adresse. Hvis gæsten ikke ønsker dette, opfordrer vi til at du selv selv viderebringer informationen til din gæst.  

Hvordan behandler I mine oplysninger om tilstedeværelse i foreningen? 

 • Det er kartoteksføreren der modtager smitteopsporings-emailene fra medlemmerne, og hun er den eneste der har adgang til mailen. De fysiske lister i foreningen bliver låst væk af barvagten på den pågældende aften og afhentes efterfølgende af kartoteksføreren. Listerne slettes/destrueres efter 14 dage. 

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg får besked om at jeg har været i foreningen samtidig med en person der viste sig at være Covid-19 positiv? 

 • Vi ved ikke, om du har været i tæt kontakt med den smittede person i lokalerne (indenfor 2 meter), men risikoen er der. Vi opfordrer derfor til at du følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer ang. test og selvisolation. I skrivende stund anbefales test på 4. og 6. dagen efter du har været i kontakt med den smittede. Du kan evt kontakte ”Coronaopsporing” på tlf: 7020 0233 mhp råd og vejledning eller finde information på www.sst.dk. Vi opfordrer dig kraftigt til ikke at komme i foreningen de efterfølgende 14 dage, men mindre du bliver testet og testsvaret er negativt. 
 • Hvis du er færdigvaccineret og uden symptomer, er anbefalingen forsat at blive testet de 2 gange, men du må gerne komme i foreningen. 

Hvis jeg har været syg med Covid-19, hvornår må jeg så komme i foreningen igen? 

 • Når du har symptomfri i mindst 2 dage, må du gerne komme i foreningen igen.  
 • Hvis du er testet positiv uden at have symptomer, må du komme i foreningen igen 7 dage efter test tidspunktet. 

Evt yderligere spørgsmål kan rettes til bestyrelsen@smilkbh.dk